rss Oikeudelliset uutiset, kotim. tietolähteet, arkisto 2009

12.10.2009 21.28

Maa- ja metsätalousministeriö: Kaupanvahvistajien toiminta tehostuu

Valtioneuvoston 8.10.2009 hyväksymä asetus tehostaa kaupanvahvistajien toimintaa. Asetus tulee voimaan 1.10.2010.

Kaupanvahvistusilmoitukset tehdään ensisijaisesti sähköisesti kahden vuorokauden aikana luovutus- tai muun saantokirjan vahvistamisesta ellei erityisen painavaa syytä esitetä.


Hyväksytty asetus sisältää myös tarkemmat säännökset kaupanvahvistajan tunnuksesta, kaupanvahvistajaluettelosta, asianosaisille annettavista kaupanvahvistajan ohjeista, kaupanvahvistajan todistuksesta sekä kaupanvahvistuksesta ulkomailla.


Maanmittaustoimiston on tarkastettava kaupanvahvistajan ilmoitukseen merkittyjen luovutuksen kohdetta koskevien tietojen oikeellisuus kiinteistötietojärjestelmästä.


Asetus tulee voimaan samanaikaisesti kiinteistöjen kirjaamisasioiden Maanmittauslaitokseen siirtymisen kanssa. Vuoden 2010 alusta lähtien kiinteistöasioiden kirjaamisia haetaan ja kirjaamisasia ratkaistaan siinä maanmittaustoimistossa, jonka toimialueella kiinteistö sijaitsee.


Lisätietoa 


Palaa otsikoihin
Unohditko tunnukset? Tiedustele: info@asianajajaliitto.fi tai (09) 6866 120