SUOMEN ASIANAJAJALIITTO

Suomen Asianajajaliiton lakisääteisenä tehtävänä on säännellä ja valvoa asianajotoimintaa. Asianajajaliitto edistää asianajopalveluiden laatua, kouluttaa ja tukee asianajajia sekä osallistuu aktiivisesti lainsäädännön kehittämiseen. Asianajajaliitto on lailla perustettu julkisoikeudellinen yhteisö. Asianajajaliitto ei ole rekisteröity yhdistys, ammattiliitto tai yrittäjäjärjestö. Asianajajia on Suomessa noin 2 000. Vain Asianajajaliittoon kuuluva lakimies saa käyttää nimikettä asianajaja. 


rss

22.4.2014 EIT:lta tuomio Suomelle liian pitkästä oikeudenkäynnistä vakuutusoikeudessa

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin (EIT) on pienen tauon jälkeen tuominnut Suomen liian pitkästä oikeudenkäynnistä. Oikeudenkäynti vakuutusoikeudessa oli kestänyt yli neljä vuotta, vaikka kyse käytännössä oli pelkästään oikeudenkäyntikuluista.

Lue lisää

21.4.2014 Turkkilaisen oleskelulupa-asioissa huomioitava EU:n ja Turkin assosiaatiosopimus

KHO:lta kaksi vuosikirjaratkaisua turkkilaisen oikeudesta oleskelu- ja työlupaan

Lue lisää

17.4.2014 Tuomarinimityksiä 11.4.2014

Tapani Vasama Vaasan hovioikeuden presidentiksi

Lue lisää


Asianajajatutkinto
Valvontalautakunta
risto-uusi

Puheenjohtaja Risto Sipilän pääkirjoitus:

Suitset urkinnalle

Keskustelu valtioiden sisällä tapahtuvasta ja niiden rajat ylittävästä sähköisestä tiedustelusta on tuonut esille kysymyksen asianajajien roolista kansalaisten ja yritysten laillisten oikeuksien puolustajana. Lue lisää ›

Muita aiheita:defensor-legis

”Punnittu käytännön näkökulma ajankohtaisiin oikeudellisiin ja oikeustieteellisiin ongelmiin.”

Defensor Legis verkossa
» edilex.fi/defensor_legis


Unohditko tunnukset? Tiedustele: info@asianajajaliitto.fi tai (09) 6866 120